Podmínky použití

Podmínky pronájmu: Uvedené ceny se rozumí bez obsluhy, bez paliva, bez přislušenstvi v Kč. Denním nájemným se rozumí nájemné za 24 hodin. Pro ověřeni totožnosti vyžadujeme doklady totožnosti (OP, ŘP, pas, …)